เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการดู แลและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในยางพารา   อ่าน :   1,386 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์จาณียา ขันชะลี   อีเมล์ :   janeeya_g@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  045-352000 ต่อ 1400, 1426
เว็ปไซต์  http://www.sci.ubru.ac.th/sci/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในยางพารา : โรคและศัตรูที่สำคัญทางเศรษฐกิจในยางพาราโดยการสุ่มสำรวจแปลงยางของเกษตรกรหลังกรีดพบโรคราสีชมพู Corticlum salmonicolor Berk, & Br. 75% พบโรคราแป้งจากเชื้อ Olidium heveae steinm 25% พบโรคใบร่วงและเส้นดำจากเชื้อ phytophthora spp. 12.5% ซึ่งโรคเหล่านี้เมื่อเกิดกับต้นยางพาราอาจไม่ได้ทำให้ต้นยางพาราตายในทันที แต่ส่งผลระยะยาวคือทำให้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวยางพาราสั้นลง โรคที่เกิดจากเชื้อราในยางพารานั้นรักษาได้โดยการใช้สารเคมีทั้งทาบริเวณกรีดและฉีดพ่น ซึ่งสารเคมีที่ใช้นอกจากมีราคาสูงแล้ว หากเป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดในยางพาราอาจต้องใช้สารเคมีปริมาณมากและไม่คุ้มทุน นอกจากนี้สารเคมีอาจจะตกค้างในดินและลงสู่แหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและคน จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังที่กล่าวมา ได้เห็นความสำคัญของการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ทางการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะจัดอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นยางพารา โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดวิธีการเลือกใช้สมุนไพร วิธีการสกัดสมุนไพรพื้นบ้านและสัดส่วนของสารสกัดที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถผลิตสารสกัดสมุนไพรใช้เองได้ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดเชื้อราบางชนิดเช่น กระชาย ซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรสามารถปลูกใช้เองได้ตามร่องสวนยาง เป็นการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรทั้งในด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และยังเป็นวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนจากการซื้อสารเคมี


เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates