เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    แปรรูปหอยนางรม  อ่าน :   2,606 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ   อีเมล์ :   duanrung.b
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :

แปรรูปหอยนางรม : กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยนางรมครบวงจร อ่าวคุ้งกระเบน ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มมีมากกว่า 100 คน มีอาชีพเพาะเลี้ยงหอยนางรม ทำให้ปริมาณการเพาะเลี้ยงหอยนางรมของสมาชิกมีปริมาณมาก และตลาดในการจำหน่ายหอยนางรมสดไม่เพียงพอ จึงได้นำหอนนางรมสดไปจำหน่ายในห้าง แต่ขาดระบบเรื่องการจัดการในการจำหน่าย ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทันกับผลผลิตที่ออกมา กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยนางรมจึงนำหอยนางรมมาแปรรูป ในการแปรรูประยะแรกมีการเน่าเสียของสินค้าเกิดขึ้น คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าไปส่งเสริมการแปรรูปหอยนางรม คือ น้ำพริกเผาหอยนางรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นและมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตลอดมา จนทำให้ปัจจุบันมีสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด 3-4 ชนิด และสินค้าที่ขายดีที่สุด คือ ข้าวเกรียบหอยนางรม ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด จนทำให้ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาหอยนางรมล้นตลาดได้เป็นอย่างดี


เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates