เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปสละลอยแก้ว  อ่าน :   3,079 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ   อีเมล์ :   duanrung.b
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (146 votes cast)

คำอธิบาย :

การแปรรูปสละลอยแก้ว : สละเป็นไม้ผลที่ปลูกค่อนค่างมากในจังหวัดจันทบุรี โดยส่วนใหญ่จะนำมาจำหน่ายเป็นผลไม้สด ทำให้สินค้าล้นตลาดเหมือนผลไม้ชนิดอื่นๆ ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ ได้คิดค้นวิธีการแปรรูปสละลอยแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 2547 และส่งเสริม SME ให้กับร้านร้านต้นตำรับ เพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นสินค้าของฝาก จนประสบความสำเร็จเป็นเจ้าแรก และได้ขายผลการวิจัยไปสู่ชุมชนหลายๆ กลุ่ม ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดธุรกิจสละลอยแก้ว ในเขตพื้นที่ จันทบุรี ระยอง และตราด อย่างรวดเร็ว และยังมีการคว้านเมล็ดสละขายเดือนละไม่ตำกล่าหนึ่งล้านเมล็ดในภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบันนี้สละลอยแก้วเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมาก จึงสามรถปัญหาสินค้าสละล้นตลาดและราคาตกต่ำได้เป็นอย่างดี และมีการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมากกว่า 20 กลุ่มในภาคตะวันออก
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates