เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการสกัดและทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันตะไคร้หอม  อ่าน :   1,173 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์    อีเมล์ :   kbenja51@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (185 votes cast)

คำอธิบาย :

การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการสกัดและทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันตะไคร้หอม : เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 โดยจัดให้ตามความต้องการของกลุ่ม อสม. หมู่ 4 ต. บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งมี นางจิรพร โอภาชาติ ประธานกลุ่ม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งมากกว่าเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ที่ 25 คน ผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากการติดตามประเมินผลพบว่า สมาชิกที่เข้ารับการถ่ายทอดได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่ายในชุมชน เช่น ทำแชมพูสระผม ยาหม่องตะไคร้หอม ครีมทาส้นเท้า นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังมีแนวคิดในการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยจะทำยาหม่องตะไคร้หอมเพื่อเป็นของชำร่วยในโอกาสต่างๆ
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates