เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยน้ำหมัก  อ่าน :   1,311 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์   อีเมล์ :    kbenja51@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (180 votes cast)

คำอธิบาย :

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยน้ำหมัก : กลุ่มเกษตรกร. หมู่ 7 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นสมาชิก อสวท. มีความสนใจเรื่องการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในด้านการเพาะปลูก ปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการลดต้นทุนการผลิต แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ถูกต้อง และต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่กลุ่มได้ จึงได้เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้กับกลุ่ม อสวท. ตลอดจนผู้สนใจทั่ว หลังจากที่รับการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากและชาวบ้านนำวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักไปทำและสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกครัวเรือน นอกจากนี้กลุ่มชาวบ้านยังนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมทั้งมีการผลิตขึ้นเอง เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มชุมชนด้วย
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates