เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล่ำพร้อมชงเพื่อสุขภาพ  อ่าน :   2,561 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์   อีเมล์ :   jafood@hot
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น1 ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-5644440 ต่อ 1789
เว็ปไซต์  http://tuipi.tu.ac.th (สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2554)
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (167 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล่ำพร้อมชงเพื่อสุขภาพ : จากการที่ข้าวก่ำเป็นข้าวพื้นเมืองที่มีรงควัตถุสีม่วงเข้มที่เปลือกหุ้มเมล็ด ซึ่งมีสรรพคุณต่างๆ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้ผู้ประกอบการสนใจนำมาแปรรูปเป็นชาข้าวก่ำเพื่อสุขภาพ โดยผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวก่ำเป็นชาข้าวก่ำพร้อมชงดื่ม ซึ่งข้าวก่ำเป็นข้าวที่ทางผู้ประกอบการมีแปลงปลูกอยู่แล้ว และได้มีผลิตผลข้าวก่ำในปริมาณมากพอที่จะทำการแปรรูปเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด คือข้าวกล้องเพาะงอกพร้อมชง ดังนั้นการเพิ่มความหลายหลายของผลิตภัณฑ์จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยการนำข้าวก่ำมาคั่วจนหอม จากนั้นนำมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องโม่แบบจานหิน และสกัดน้ำชาข้าวก่ำในน้ำร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม นำน้ำชาที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกตะกอนออก และแยกส่วนใสมาเติมมอลโตเด็กซ์ตรินความเข้มข้นที่เหมาะสม และนำไปทำเป็นผงแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นกระจาย (spray dryer) โดยใช้อุณหภูมิในการทำแห้งที่เหมาะสม “ข้าวก่ำ” หรือข้าวเหนียวดำ เป็นข้าวพื้นบ้านของทางล้านนา และทางภาคอีสานของไทย ลักษณะเด่นคือ มีสีม่วงดำทั้งลำต้นและเมล็ด เป็นข้าวที่ให้สีออกแดงหรือแดงก่ำ หรือสีม่วงจากธรรมชาติ มีรงควัตถุสีม่วงเข้มที่เปลือกหุ้มเมล็ด ซึ่งมีสรรพคุณต่างๆ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การต้านอนุมูลอิสระ ช่วยการหมุนเวียนของกระแสโลหิต ชะลอการเสื่อมของเซลล์ร่างกาย ช่วยป้องกันโรคหัวใจ สามารถลด คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสารกาบา (GABA) ซึ่งช่วยทำให้สมองเกิดความผ่อนคลาย ชะลอความแก่ ปรับสมดุลความดันโลหิต และลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง รวมทั้งกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในคนด้วย
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.บุศราภา ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการทำชาข้าวกล่ำพร้อมชงเพื่อสุขภาพ และทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ โดยผู้ประกอบที่ได้รับการถ่ายทอดให้คือ บริษัท เฟเวอร์ออลล์ จำกัด ซึ่งข้าวก่ำเป็นข้าวที่ทางผู้ประกอบการมีแปลงปลูกอยู่แล้วและได้มีผลิตผลข้าวก่ำในปริมาณมากพอที่จะทำการแปรรูปเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด คือข้าวกล้องเพาะงอกพร้อมชง ดังนั้นการเพิ่มความหลายหลายของผลิตภัณฑ์จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยการนำข้าวก่ำมาคั่วจนหอม จากนั้นนำมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องโม่แบบจานหิน และสกัดน้ำชาข้าวก่ำในน้ำร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม นำน้ำชาที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกตะกอนออก และแยกส่วนใสมาเติมมอลโตเด็กซ์ตรินความเข้มข้นที่เหมาะสม และนำไปทำเป็นผงแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นกระจาย (spray dryer) โดยใช้อุณหภูมิในการทำแห้งที่เหมาะสม
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates