เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้  อ่าน :   1,892 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ   อีเมล์ :   patr99@hot
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (158 votes cast)

คำอธิบาย :

การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสมุนไพร แต่ประสบปัญหาด้านคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย ทั้งด้านคุณภาพสี กลิ่น และรสชาติ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่ม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตไวน์ผลไม้และไวน์สมุนไพร ทำให้ได้ข้อมูลด้านชนิดยีสต์ สายพันธุ์ยีสต์ และเทคนิคกระบวนการผลิตไวน์มะเม่า และไวน์ลูกหว้าที่เหมาะสม รวมถึงสามารถทำการผลิตน้ำมะเม่า และน้ำลูกหม่อนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP ปัจจุบันจึงมีลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายนำผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ไปจำหน่าย ทำให้ขยายตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เป็นศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตไวน์ผลไม้และสมุนไพรให้กับโรงเรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในอำเภอแม่ระมาดด้วย

หลังการหมักได้ที่แล้ว ให้ตั้งถังไวน์ไว้ที่เย็นๆ เพื่อให้ตกตะกอน จากนั้นให้แยกส่วนใสของไวน์ที่ได้ออกมา แล้วทำการหยุดการหมัก โดยการเติมโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ หรือ KMS ปริมาณ 0.1 g/Kg ของน้ำไวน์ แล้วเอาไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิต่ำ ช่วงบ่มต้องพยายามบรรจุน้ำไวน์ให้เต็มภาชนะบรรจุค่ะ (ป้องกันสี กลิ่นรสเปลี่ยนจากอากาศค่ะ) ไม่ควรใช้ขวดขาวขุ่น เกิดกลิ่นรสผิดปกติค่ะ ควรใช้ขวด PET ภาชนะทุกอย่างที่ใช้ควรลวกน้ำร้อน แล้วทิ้งให้เย็นก่อนเอาน้ำไวน์ไปใส่ค่ะ

มีข้อสงสัยโทร 054-342429
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates