เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae สำหรับทำเต้าเจี้ยว และซีอิ้ว  อ่าน :   7,752 
ชื่อเจ้าของ :  นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์    อีเมล์ :   oxsuphat@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (187 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae สำหรับทำเต้าเจี้ยว และซีอิ้ว : กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา กลุ่มสมาชิกกลุ่มทำซีอิ้ว บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ และกลุ่มสตรีบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความต้องการที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้าเชื้อรา A. oryzae สำหรับทำการผลิตเต้าเจี้ยว และซีอิ้ว ไว้ใช้เองในกลุ่ม และที่เหลือก็จะจำหน่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆ ได้นำไปใช้ ขั้นตอนสำคัญของการผลิตเต้าเจี้ยว และซีอิ้ว คือ การทำโคจิ (Koji) ซึ่งการผลิตโคจิให้ได้คุณภาพดี สิ่งสำคัญ คือ การผสมผงสปอร์ของเชื้อรา A. oryzae ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูง ในขั้นตอนการคลุกถั่วเหลืองนึ่งกับแป้งสาลี โดยเชื้อรา A. oryzae จะสร้างเอนไซม์ออกมาย่อยโปรตีน และแป้งที่มีอยู่ในถั่วเหลือง และแป้งสาลี โดยที่เอนไซม์โปรตีเอส (protease) ย่อยสลายโปรตีนจนได้กรดอะมิโน (amino acids) และทำให้ปริมาณโปรตีนทั้งหมดมีค่าสูงขึ้น ในขณะที่แป้งจะถูกย่อยโดยเอนไซม์อะไมเลส (amylase) จนได้เป็นน้ำตาล ทำให้ปริมาณน้ำตาลรีดิวส์เพิ่มขึ้น และทางกลุ่มบ้านวังพร้าว สามารถผลิตกล้าเชื้อรา สำหรับทำเต้าเจี๊ยวและซีอิ้วได้เอง ทำให้ทางกลุ่มผลิตเต้าเจี๊ยวและซีอิ้ว ได้อย่างครบวงจร
เพิ่มโดย : [12/12/2555]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates