เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรด   อ่าน :   3,523 
ชื่อเจ้าของ :  นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์   อีเมล์ :   oxsuphat@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (191 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

การทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรด (ไอศกรีมสับปะรด และแยมสับปะรด) : จังหวัดลำปาง มีการปลูกสับปะรด เป็นจำนวนมาก สืบเนื่องมาจากผลผลิตสับปะรดมีราคาถูก กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จึงมีความต้องการที่จะทำการแปรรูปสับปะรดเป็นไอศกรีมสับปะรด และแยมสับปะรดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรด และเป็นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สับปะรดให้เพิ่มขึ้นด้วย หลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่ม ต.บ้านเสด็จ บ้านหนองหล่ายและบ้านทรายทอง ได้ทำผลิตภัณฑ์แยมสับปะรด จำหน่ายในชุมชน เป็นของฝาก
เพิ่มโดย : [30/11/2555]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates