เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแก้ปัญหาตำหนิผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคนิคการตกแต่งเพื่อลดปริมาณการสูญเสีย   อ่าน :   1,025 
ชื่อเจ้าของ :  นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์   อีเมล์ :   mbs1_2009@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053266518 ต่อ 1045
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/clinicpayap/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (145 votes cast)

คำอธิบาย :
การแก้ปัญหาตำหนิผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคนิคการตกแต่งเพื่อลดปริมาณการสูญเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยทดลองการแก้ปัญหาตำหนิผลิตภัณฑ์ เซรามิก ด้วยเทคนิคการตกแต่งเพื่อลดปริมาณการสูญเสีย คือ การใช้เทคนิคการตกแต่งที่ต้องควบคู่กับการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบในการขัดตกแต่งผิวงานที่มีตำหนิ ( pin hole )โดยไม่ต้องนำผลิตภัณฑ์นั้นไปผ่านการเผาในเตาเผาอีก ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิ ผู้ประกอบการจะไม่มีของเสียหายที่ต้องทิ้ง ผู้ประกอบการก็จะมีผลประกอบการสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมเซรามิกลำปางมีการก้าวหน้า ภาพรวมของประเทศก็จะดีขึ้นตามกันเพิ่มโดย : [27/11/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates