เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดถ่านแฟนซี  อ่าน :   1,833 
ชื่อเจ้าของ :  นายอนุสรณ์ สินสะอาด   อีเมล์ :   anu_bird@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 11 ชั้น 4 398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-219100 ต่อ 1138, 1139
เว็ปไซต์  http://portal.in.th/clinic-nsru/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องอัดถ่านแฟนซี : การสร้างเครื่องอัดถ่านแฟนซีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบ แล้วหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดถ่านแฟนซี จากการออกแบบโครงสร้างเครื่องอัดถ่านแฟนซีมีขนาด 45x75x50 เซนติเมตร น้ำหนัก 85 กิโลกรัม ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดคาปาซิเตอร์ในการอัดขึ้นรูปชิ้นงาน การทำงานของเครื่องสามารถทำงานได้ 2 แบบ คือ แบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ การนำไปใช้งาน ผลการทดลองพบว่าเครื่องอัดถ่านแฟนซีสามารถผลิตชิ้นงานภายในเวลา 1 ชั่วโมงได้จำนวน 193 ชิ้น ซึ่งแรงงานคนสามารถผลิตชิ้นงานได้จำนวน 44.8 ชิ้น โดยที่แม่พิมพ์มีขนาดเท่ากันคือ 14.7x14.7 เซนติเมตร เมื่อนำมาเปรียบเทียบเครื่องอัดถ่านแฟนซีสามารถผลิตชิ้นงานได้มากกว่าแรงงานคนจำนวน 148.2 ชิ้น ค่าไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดถ่านแฟนซีในเวลา 1 ชั่วโมงคือ 2.61 บาท

เพิ่มโดย : [27/11/2555]   แก้ไขโดย : [ 27/11/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates