เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตอิฐมอญซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบ  อ่าน :   7,745 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพล ไชยชนะ   อีเมล์ :   wipol.ch@g
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 186 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-521393
เว็ปไซต์  http://www.science.srru.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (182 votes cast)

คำอธิบาย :
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
(1) สามารถนำวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งมีปริมาณมากพอและสามารถ
หาได้ง่ายและมีราคาถูก
(2) ผลิตได้ง่าย และเมื่อนำไปก่อสร้างจริงจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้าง
(3) ไม่ใช้พลังงานความร้อนในขบวนการผลิตใน ช่วยประหยัดพลังงานและ
ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเนื่องจากการขบวนเผาไหม้

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [10/3/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates