เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ  อ่าน :   5,825 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   อีเมล์ :   boompeak@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-611221
เว็ปไซต์  http://www.science.buriram-zone.net/index/index.php?menu=clinic_index
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (165 votes cast)

คำอธิบาย :

การเตรียมวัสดุสำหรับน้ำย้อมโดยนำพืชภายในชุมชนที่สามารถให้สารสี เช่น ใบแก้ว เปลือกประดู่ เปลือกสะเดา และดอกดาวเรือง ฯลฯ มาเป็นวัตถุดิบ
การจัดเตรียมเส้นไหม โดยการลอกกาวเส้นไหมอย่างถูกวิธี มีการนำเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการนำอุปกรณ์ในการชั่ง ตวง และการวัด
การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และการย้อมด้วยสีเคมีอย่างถูกวิธี โดยการใช้ส่วนผสมของน้ำย้อม และคำนวณน้ำหนักของเส้นไหมที่เหมาะสมทำให้สามารถใช้สีย้อมอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ไม่มีสีย้อมเหลือทิ้งภายหลังจากการย้อม) เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
การลอกกาวเส้นฝ้าย
การผสมสารสี (โดยการนำแม่สี 3 สี แดง เหลือง น้ำเงิน) มาผสมเพื่อให้ได้สีที่ต้องการ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับความเข้มของสี โดยสามารถปรับระดับความเข้มของสีได้ถึง 5 ระดับ โดยเส้นฝ้ายที่ได้มีความนุ่ม ลื่น มีความเงาในระดับสูง
 


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ


เพิ่มโดย : นายอุกฤษฎ์ นาจำปา [16/10/2555]   แก้ไขโดย : นายอุกฤษฎ์ นาจำปา[ 6/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates