เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะรุม  อ่าน :   2,244 
ชื่อเจ้าของ :  นายสาทิป รัตนภาสกร คณะวิศวกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   krsatip50@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- -
เว็ปไซต์  
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (154 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
รายละเอียดคุณสมบัติ โดดเด่นของผลงาน

เป็นเครื่องกะเทาะเมล็ดมะรุมแบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ การทำงานง่าย ใช้คนงานเพียงแค่ 1 คน เครื่องฯ ความสามารถกะเทาะเมล็ดมะรุมได้ 20 กก./ชม. หรือเร็วกว่าใช้แรงงานคนกดเมล็ดมะรุมบนแผ่นกระเบื้องให้เมล็ดแตกเป็น 10 เท่า ค่าใช้จ่ายในการกะเทาะเป็น 2.43 บาท/กก.ถูกกว่าใช้แรงงานคนถึง 12 เท่า ( ค่าจ้างเหมา 30 บาท/กก.)

ตลาดเป้าหมาย : เกษตรกรและโรงงานผลิตน้ำมันมะรุม
ระดับของผลงาน : ระดับต้นแบบ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก : โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (ของ สส.สป.)

โทรศัพท์ : 0 2329 8356-8, 08 3432 1090
โทรสาร : 0 2329 8356-8 ต่อ 13

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/10/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates