เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปอกฝรั่งแบบถังปอกแนวนอน  อ่าน :   2,563 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง   อีเมล์ :   agrskr@ku.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (167 votes cast)

คำอธิบาย :
ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง คณะเกษตร
ชื่อหน่วยงาน : โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (ของ สส.สป.)
สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2561 3482 / 085 108 7091
โทรสาร : 0 2561 3482
E-mail : agrskr@ku.ac.th

รายละเอียดคุณสมบัติ โดดเด่นของผลงาน

ตัวเครื่องประกอบด้วยถังปอกรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร ยาว 1.4 เมตรมีผิวขัดหยาบอยู่ภายใน โดยมีสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 43 เซนติเมตร ยาว 1.4 เมตร ระยะพิทช์ 30 เซนติเมตร วางในแนวแกนสกรูทำหน้าที่เป็นตัวผลักดันให้ผลฝรั่งเคลื่อนที่ไปสู่ทางออกการหมุนด้วยความเร็วรอบที่ต่างกันของถังปอกและสกรูทำให้เกิดการขัดผิวตลอดเวลาที่ผลฝรั่งเคลื่อนจนถึงทางออกรวมระยะเวลาที่ผลฝรั่งถูกขัดผิวนาน ประมาณ 3 นาที ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ ส่งผ่านชุดเกียร์ทดรอบ ชุดส่งกำลังเป็นสายพานและมูเล่เป็นตัวควบคุมรอบสกรู และถังปอก 2 ชุดแยกเป็นอิสระต่อกัน การทำงานใช้คนบังคับการป้อนแบบต่อเนื่องครั้งละ 2-3 ผล ต่อระยะเกลียวของสกรู หรือทุกนาทีป้อนได้ 4-6 ผล ในหนึ่งชั่วโมงสามารถทำการปอกได้เฉลี่ย 300 ผล หรือ 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ตลาดเป้าหมาย: ผู้ประกอบการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย หรือผลไม้แปรรูป

ระดับของผลงาน: ระดับต้นแบบ

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/10/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates