เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์กระจูด  อ่าน :   2,541 
ชื่อเจ้าของ :  นางอำนวย บุญอินทร์   อีเมล์ :   akanata@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (167 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นเทคโนโลยีที่นำวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบคุระ ขมิ้น
ที่ผ่านกรรมวิธีอย่างง่ายมาย้อมสีในผลิตภัณฑ์กระจูดที่มีความมันและเคลือบสียากแทนสีเคมีที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้าชาวต่างประเทศ
มีการบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์กระจูด ตั้งแต่กระบวนการการคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การผลิต ขั้นตอนกระบวนการการย้อมสีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์กระจูดที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง


ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [30/9/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates