เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การอบสมุนไพรด้วยเตาอบอินฟราเรดกึ่งสูญญากาศ(Partial Vacuum Furnace useing Infrared Heat Source)  อ่าน :   4,125 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์   อีเมล์ :   ึ-
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (163 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องต้นแบบเตาอบสมุนไพรด้วยอินฟราเรดกึ่งสูญญากาศ มีวัตถุประสงค์หลัก คือการพัฒนาเตาอบสมุนไพรแบบกึ่งสูญญากาศโดยการใช้ความร้อนจากแสงอินฟราเรดในสภาวะแวดล้อมภายในเตาที่เป็นแบบกึ่งสูญญากาศ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณของอากาศและความชื้นภายในเตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความชื้นภายในเตามีค่าลดลง และทำให้วัตถุดิบสมุนไพรสามารถปลดปล่อยความชื้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังลดการสูญเสียน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ภายในสุมนไพรด้วย ด้วยเหตุนี้การใช้ความร้อนจากอินฟราเรดจึงถูกเลือกใช้แทนความร้อนจากแท่งความร้อน โดยขบวนการถ่ายเทความร้อนจะเป็นแบบ การแผ่ความร้อน (Radiation) ซึ่งเป็นชบวนการที่เหมาะสมที่สุดในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกึ่งสูญญากาศ เนื่องจากการแผ่ความร้อนนั้น ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการพาความร้อน เช่น อากาศ เป็นต้น อีกทั้งขบวนการแผ่ความร้อนยังสามารถแผ่ความร้อนไปยังวัสดุที่จะนำมาอบได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำให้อุณหภูมิของวัตถุดิบได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ

คุณสมบัติและลักษณะเด่น
1. ขนาดตู้อบ 1.2*1.2*2.4 เมตร ภายในออกแบบจากสเตนเลสสตีล ภายนอกทำด้วยอลูมิเนียมที่มีฉนวนพิเศษที่มีคุณสมบัติกันความร้อน
2. ภายในตู้ประกอบด้วยชั้นอบสมุนไพร 3 ชั้น ๆ ละ 4 ถาด พร้อมตะแกรง
3. มีระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ที่สั่งการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมจอ LCD
4. มีระบบเปิด-ปิดเพื่อถ่ายเทอากาศ ทั้การตั้งค่าอุณหภูมิและตั้งเวลาในการอบ
5. ระบบตัดความร้อนเพื่อได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

ขั้นตอนการใช้งาน
เริ่มจากนำสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบผ่านการล้างทำความสะอาด จากกนั้นบรรจุสมุนไพรลงในถาด เพื่อนำเข้าเตาอบ ตั้งอุณหภูมิและเวลาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกัน ใช้เวลาในการอบให้แห้งไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของสมุนไพรที่อบ

การนำไปใช้
แท่งอินฟราเรดที่ใช้ผลิตจากเซรามิกชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติทนความร้อนดีเยี่ยม แข็งแกร่งและไฟไม่รั่ว ซึ่งมีความสามารถในการแผ่ความร้อนสูง และสามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วและควบคุมง่าย โดยเวลาในการทำงานน้อยลง สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30-50% อีกทั้งขนาดเตาอบยังมีให้เลือกตามความต้องการของโรงงาน และสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมผลไม้อบแห้ง อุตสาหกรรมไม้แปรรูปที่ใช้อบป้องกันเชื้อรา เป็นต้น

ติดต่อสอบถามได้ที่
ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-9678, 9190 โทรสาร 0-2470-9681

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [27/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates