เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การหมักแบบอาหารแข็ง(Solid State Fermentation)  อ่าน :   5,776 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.มณฑิรา นพรัตน์   อีเมล์ :   montira.no
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (85 votes cast)

คำอธิบาย :

การหมักแบบอาหารแข็ง(Solid State Fermentation) โดยใช้เชื้อรา Aspergillus oryzae
ระบบต้นแบบในการผลิต
ถังหมักแบบหมุนแนวนอนขนาด 22 ลิตร
ถังหมักแบบหมุนแนวนอนขนาด 200 ลิตร
เครื่องมือทำแห้งแบบต่าง ๆ
คุณสมบัติ
เงินลงทุนต่ำ
ใช้เวลาหมักสั้น
กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก
ผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูงในราคาต่ำ
ช่วยลดการให้เอนไซม์บริสิทธิ์ในอาหารสัตว์

วิธีการ
โดยการใช้กากมันสำปะหลัง และกากถั่วเหลืองในอัตราส่วน 4 ต่อ 6 โดยน้ำหนัก เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อและหมักด้วยเชื่อรา Aspergillus oryzae ที่ความชื้น 60% เป็นเวลา 2 วันพบว่า

รายการ ก่อนหมัก หลังหมัก
%โปรตีน 16.25 22.15
โปรติเอส (หน่วย/กรัม นน.แห้ง) 0.5 14,800
อิมิเลส (หน่วย/กรัม นน.แห้ง) 10.25 33,200

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.มณฑิรา นพรัตน์ / ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา
ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน / ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - บางขุนเทียน
83 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร. 0-2470-9244-45, 0-2470-9221-31 ต่อ 105
โทรสาร 0-2452-3455, 0-2452-3466
e-mail montira.nop@kmutt.ac.th, anan.ton@kmutt.ac.th

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [27/9/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.227.235.183
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates