เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่ง พด.3  อ่าน :   2,589 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (160 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช หมายถึง จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช สามารถทำลายและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพืชได้ โดยวิธีการแข่งขันใช้อาหารเพื่อการเจริญได้ดีกว่าเชื้อโรคพืช หรือการเข้าทำลายเซลล์ของเชื้อโรคพืชโดยตรง และหรือการสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืช

คุณสมบัติของสารเร่ง พด.3
1. ป้องกันและควบคุมการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชหลาชนิด ได้แก่
- โรครากและโคนเน่าของไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน ส้ม ยางพารา
- โรคเน่าคอดินและลำต้นเน้าของพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ข้าวโพด พืชเส้นใยและพืชตระกูลถั่ว
- โรคเน่าและเหี่ยวของพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ เช่น พริก มะเขือเทศ แตง กะหล่ำปลี มะลิ
2. ช่วยแปรสภาพแร่ธาตุในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
3. เจริญได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงและมีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 5.5-6.5
วิธีการขยายเชื้อ พด.3
1. วัสดุสำหรับการขยายเชื้อ
- ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม
- รำข้าว 1 กิโลกรัม
- สารเร่ง พด.3 1 ถุง (25 กรัม)
2. วิธีทำ
- ผสมสารเร่ง พด.3 และรำข้าวในน้ำ 5 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
- รดสารละลาย พด.3 ลงในกองปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันและปรับความชื้นให้ได้ 60 เปอร์เซ็นต์
- ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูง 50 เซนติเมตร กองปุ๋ยหมักให้อยู่ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน
3. การดูแลรักษาการขยายเชื้อ พด.3
- ความชื้น ควบคุมความชื้นของกองปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ และใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ยหมักเพื่อรักษาความชื้น
- การเก็บรักษาเชื้อ พด.3 หลังจากขยายเชื้อเป็นเวลา 7 วัน เชื้อ พด.3 ในกองปุ๋ยหมักจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นโดยสังเกตได้จากกลุ่มของสปอร์และเส้นใยที่มีลักษณะสีเขียวเจริญอยู่ในกองปุ๋ยหมักเป็นจำนวนมาก คลุกเคล้าให้เข้ากัน และนำไปเก็บในที่ร่ม
4. อัตราและวิธีการใช้เชื้อ พด.3
1.
พื้นที่เกษตร :พืชไร่ พืชผักหรือไม้ดอกไม้ประดับ
อัตราเชื้อ พด.3 :100 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการใช้ :ใส่ระหว่างแถวก่อนหรือหลังปลุกพืช
2.
พื้นที่เกษตร :ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
อัตราเชื้อ พด.3 :3 กิโลกรัมต่อต้น
วิธีการใช้ : - เตรียมหลุมปลูก : ใส่โดยคลุกเคล้ากับดินแล้วใส่ไว้ในหลุม
- ต้นพืชที่เจริญแล้ว : หว่านให้ทั่วบริเวณทรงพุ่ม
3.
พื้นที่เกษตร :แปลงเพาะกล้า
อัตราเชื้อ พด.3 :1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร
วิธีการใช้ :โรยให้ทั่วแปลงเพาะกล้า

ประโยขน์ของเขื้อ พด.3
1. ทำลายและยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน
2. ลดและควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน
3. ทำให้ดินมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มขึ้น
4. ทำให้รากพืชแข็งแรงและพืชเจริญเติบโตได้ดี


ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน


เพิ่มโดย : [27/9/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates