เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การปลูกแตงแคนตาลูปโดยไม่ใช้ดิน  อ่าน :   3,579 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (87 votes cast)

คำอธิบาย :

ขั้นตอนการปลูกแตงแคนตาลูปโดยไม่ใช้ดิน

1.การเตรียมโรงเรือน โรงเรือนช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติให้เป็นไปในระดับที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช รูปแบบของโรงเรือนต้องเหมาะสมและมีความแข็งแรงเพียงพอ ให้โรงเรือนได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ ลักษณะของโรงเรือนต้องสะดวกในการเข้าปฏิบัติงาน มีหลังคากันแดดและฝนในเวลาเดียวกัน
2.การเตรียมระบบการปลูกแตงแคนตาลูปแบบไม่ใช้ดิน
- การเตรียมระบบอนุบาล
- การเตรียมระบบปลูกพืช
3.การเตรียมและการจัดการเกี่ยวกับสารละลายธาตุอาหาร มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 2 ปัจจัย คือ น้ำและธาตุอาหารพืช น้ำเป็นตัวทำละลายและนำธาตุอาหารไปให้พืชใช้ ขณะที่ธาตุอาหารพืชก็มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การคิดค้นสูตรอาหารสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีมากมายหลายสูตร แต่จะใช้สูตรใดนั้นขึ้นกับชนิดของพืช ฤดูปลูก แสง อุณหภูมิในช่วงปลูก สถานที่ปลูก ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการปลูก
4.การเพาะกล้า วิธีการเพาะกล้า นำเมล็ดพันธ์แช่สารเคมีป้องกันเชื้อราร่วมกับฮอร์โมนเร่งราก นานประมาณ 30 นาที นำเมล็ดไปวางบนกระดาษทิชชู่ 2 ชั้น ที่ชุ่มด้วยน้ำ โดยบ่มเมล็ดไว้ในที่มืด 1 คืน จากนั้นเลือกเมล็ดที่รากเริ่มงอกออกมา หยอดเมล็ดลงในวัสดุเพาะ เมล็ดต้องได้รับความชื้นเพียงพอแต่ไม่แฉะเกินไป เพราะจะทำให้เมล็ดหรือต้นกล้าเน่าได้
5.การย้ายกล้า
- การย้ายกล้าลงรางอนุบาล ทำเมื่อต้นกล้ามีอายุ 7-10 วันหลังเพาะ หรือเริ่มมีใบจริง 1 ใบ
- การย้ายกล้าลงรางปลูก ทำเมื่อต้นกล้ามีอายุ 14-17 วันหลังเพาะ หรือเริ่มมีใบจริง 2-3 ใบ
6.โรคพืช ได้แก่ โรคเหี่ยว โรคราน้ำค้าง โรคใบด่าง โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง
7.แมลงและแมลงศัตรู ได้แก่ เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว ไรแดง และหนอนชอนใบ
8.การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวหลังผสมเกสร ประมาณ 30-50 วัน

ข้อดี-ข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

ข้อดี ปลูกได้ทุกที่แม้ในสภาวะที่ไม่อำนวย ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ พืชโตเร็ว ได้ผลผลิตมาก ประหยัดเวลา

ข้อเสีย ต้นทุนค่อนข้างสูง วัสดุปลูกบางชนิดสลายตัวยาก ต้องปลูกพืชที่มีราคาต่อหน่วยคุ้มค่ากับการลงทุน


เพิ่มโดย : [21/9/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.88.35
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates