เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตไวรัสกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในเชิงการค้า  อ่าน :   1,113 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (162 votes cast)

คำอธิบาย :

คุณสมบัติของเทคโนโลยี
เนื่องจากหนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นหนอนศัตรูพืชสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ คอยทำลายพืชผลเศรษบกิจที่สำคัญหลายชนิด เช่น ฝ้าย เกษตรนิยมใช้สารเคมีในการกำจัดหนอนชนิดนี้เป็นหลัก ปัจจุบันพบว่าหนอนเจาะสมอฝ้ายสามารถต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชยังก่อให้เกิดโทษต่อผู้ใช้และธรรมชาติ การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้เชื้อไวรัสในกลุ่ม Nuclear polyhedrosis virus (NPV) จัดเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง มีความจำเพาะสูงแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลงได้และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถาวรและยั่งยืน

สถานภาพของเทคโลยี
เป็นเทคโนโลยีที่ได้วิจัยสำเร็จพร้อมแก่การถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน

สถานภาพของโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

ผลต่อเศรษฐกิจ/สังคม
ช่วยให้ประเทศสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ประเภทสารไวรัสกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เอง โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก และช่วยให้เกาตรกรลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช และใช้สารชีวภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและรักษาสภาพแวดล้อม

ประเภทกิจกรรม
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนดลยีสู่ภาคเอกชน

รูปแบบความร่วมมือ
เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาการผลิตไวรัสกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในเชิงการค้าให้กับบริษัท

ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


เพิ่มโดย : [21/9/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates