เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การใช้เชื้อไรโซเบียมเพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลือง  อ่าน :   1,091 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.วิภา หอมหวล   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (184 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

1. ชื่อเรื่อง การใช้เชื้อไรโซเบียมเพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลือง Application of Bradyrhizobia for Soybean Production


2. ชื่อผู้วิจัย ดร.วิภา หอมหวล Dr.Wipa Homhual


3. ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 01-926-5288
e-mail: w_homhual@hotmail.com


4. หน่วยงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


5. บทคัดย่อ การใช้เชื้อไรโซเบียมคลุกเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูก จะช่วยให้ถั่วเหลืองเจริญเติบโตดี ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และให้ผลผลิตสูง


6. แผนการจัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายต่อครั้ง7,000 บาทต่อวันสำหรับเกษตรกร 30 คน


ที่มา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 


เพิ่มโดย : [21/9/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates