เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การตรวจสอบความต้านทานของมะเขือเทศต่อ race ต่างๆ ของเชื้อ  อ่าน :   1,010 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (132 votes cast)

คำอธิบาย :
ชื่อเทคโนโลยีภาษาไทย การตรวจสอบความต้านทานของมะเขือเทศต่อ race ต่างๆ ของเชื้อ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol)


ชื่อเทคโนโลยีภาษาอังกฤษ Screening of resistance of tomato against races of Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol)


คำอธิบายเทคโนโลยี


การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อให้ต้านทานโรคเหี่ยวเหลืองนั้นจำเป็นต้องระบุว่ามีความต้านทานต่อ race ใดๆ ของเชื้อ Fol บ้าง เพื่อเป็นคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะประจำพันธุ์ของมะเขือเทศที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานั้น ซึ่งจะเป็นจุดที่นำเสนอสินค้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ผลิตในประเทศไทยให้มีจุดขาย เหนือเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบความต้านทานต่อ race 1, 2 และ 3 ของเชื้อ Fol


ที่มา : ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทร/โทรสาร : 0-4334-3114

เพิ่มโดย : [21/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates