เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องย่อยวัสดุ  อ่าน :   5,932 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-217708-9
เว็ปไซต์  http://www.cmtc.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (162 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
เครื่องย่อยเศษวัสดุใช้ใบตีแบบ HAMMER MILL มีความสามารถย่อยเสษวัสดุให้มีขนาดตามที่ต้องการ
วัคถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครื่องย่อยเศษวัสดุที่สามารถย่อยเศษวัสดุจากเศษไม้
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรทางการเกษตรสู่ชนบท
3. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่า

ราคาต้นนทุน 50,000 บาท

ข้อมูลเฉาะของสิ่งประดิษฐ์
ขนาด 500 x 800 x 1,200 มม. น้ำหนัก 250 กก.
ใบตี HAMMER MILL จำนวน 28 ใบ ขนาด 6 x 50 x 125 มม. ทำจากเหล็กเครื่องมือ SCM4
ใบโครง HAMMER MILL จำนวน 9 ใบ ขนาด 80 x 210 x 10 มม. ทำจากเหล็กเครื่องมือ SCM4
แผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแยกจากตัวเครื่อง
Electric motor 10 HP (7.5 Kw.), 2 Pole, 2,940 R.P.M
Electric System 3 Phase .380 Volts
Electric Current Max. 56 A. Current Run 20 A. Capacity

ประสิทธิภาพ
เศษไม้ที่ย่อยแล้ว 200 Kg./hr.
เส้นผ่านศูนยกลางเศษไม้ที่ได้มีขนาดไม่เกิน 5 มม.

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-217708 โทรสาร 053-221599

ที่มา : คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [21/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates