เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์   อ่าน :   1,289 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (146 votes cast)

คำอธิบาย :

คำอธิบายเทคโนโลยี
คำจำกัดความของไพรไบโอติก(Probiotic) :
- จุลินทรีย์และสาร ซึ่งก่อให้เกิดสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
- จุลินทรีย์ที่เสริมในอาหารสัตว์ แล้วมีผลให้เกิดสมดุลในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ชนิดนั้น
จุลินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นไพรไบโอติก ได้แก่ Bacillus sp..,Bifidobacterium sp]., Clostridium butyricum, Enterocuccus sp., Escherichia coli.,
Lactobacillus sp. Streptococcus sp., Yeast และ Mixed cultured.
สถาบันวิจัยวิทยาศสสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ได้คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของปลาน้ำจืดในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเป็นProbiotic
ได้ถึง 98 สายพันธุ์และได้นำมาเสริมเป็นอาหารให้กับการเลี้ยงปลาดุกและปลานิลพบว่า
จุลินทรีย์แลคติกแอซิดแบคทีเรีย 3 สายพันธุ์สามารถช่วยให้ปลามีความต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อ Salmonellatyphimurium และช่วยให้ปลามีการเจริญเติบโตดีขึ้น เมื่อเทียบกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมดา ผลการทดลองที่ได้จึงเป็นประโยชน์ในการศึกษา และนำไปพัฒนาอึตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในอานาคตต่อไป สนใจรายละเอียดโปรดติดต่อสถาบันวิจับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร. 0-2579-1121-30,0-2579-5515 ต่อ 2319

ที่มา : ข่าวงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2541


เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates