เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเกษตรกรรายย่อย  อ่าน :   2,683 
ชื่อเจ้าของ :  นายองอาจ ส่องสี   อีเมล์ :   nantana_25
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (191 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับกลุ่มเกษตรกร นำวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ และการสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยสร้างถุงหมักชีวภาพจากพีวีซี สามารถกักเก็บมูลได้ขนาด 7 ลบ.ม. เพื่อการหมักให้ได้แก๊สมีเทนจำนวนวันละ 2 ลบ.ม. เพียงพอต่อการหุงต้มแทนก๊าซ LPG ได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ถัง หรือประมาณ 300-400 บาท รวมทั้งยังได้กากที่ผ่านการย่อยสลายแล้วนำกลับมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และมีต้นทุนการสร้างบ่อหมักบ่อละ 2,500-3,000 บาทต่อบ่อขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/3/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates