เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติแบบทุ่นลอย  อ่าน :   3,687 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ยุพิน ผาสุข   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (128 votes cast)

คำอธิบาย :
จุดเด่นของเทคโนโลยี โครงการนี้เป็นการสร้างเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติแบบทุ่นลอย โดยใช้แผ่นเหล็กโค้งเป็นตัวสะท้อนคลื่นน้ำ ซึ่งการทำงานของเครื่องฯใช้คลื่นน้ำเป็นตัวทำหน้าที่เปิด-ปิดประตูให้อาหารผ่าน อาหารปลาชนิดอัดเม็ดมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้งานกับเครื่องฯ มากกว่าชนิดผง เนื่องจากอาหารปลาชนิดผงมีความละเอียดมากกว่าซึ่งนำไปสู่ปัญหาการอุดตันของประตูปิดเปิด, อัตราการปล่อยอาหารของเครื่องฯ เฉลี่ย 376.6 กรัม/นาที, ขนาดของบ่อปลาที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องฯ คือ ขนาด 20 x 30 เมตร และอายุของปลาที่เหมาะสมกับเครื่องฯคือ อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป


วิธีการถ่ายทอด


ความรู้วิธีการผลิต
การให้บริการที่ปรึกษา
การร่วมลงทุน
การอนุญาตรับข่าวต่อ
ชื่อ (ชื่อนักวิจัย หรือชื่อของสถาบันที่เห็นเจ้าของเทคโนโลยี) ดร.ยุพิน ผาสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2222


ผู้ที่มาติดต่อ -


แหล่งเชื่อมโยง –


สถาบันเจ้าของเทคโนโลยี ส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.66 2564 7000 ต่อ 1580-1583 ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โทรสาร 66 2564 7001-5 http://www.nstda.or.th/


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates