เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่ต้องเตรียมดิน แบบ กว.2  อ่าน :   3,762 
ชื่อเจ้าของ :  นางรัตนา ตั้งวงศ์กิจ    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (176 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่ต้องเตรียมดิน แบบ กว.2

ประโยชน์ :
1. สามารถปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งได้โดยที่ไม่ต้องเตรียมดิน
2. ถ้าเครื่องหยอดถั่วเหลืองหยอดได้ดีก็จะสามารถนำไปหยอดเมล็ดพันธุ์อื่นๆ ได้ดีเช่นกัน
3. สามารถปรับแต่งและซ่อมแซมได้ง่าย
4. ตลอดเวลาขับไม่ต้องยกเครื่อง เครื่องจะเปิดร่องหน้าดิน ตัดฟาง และหยอดเมล็ด เครื่องจะกลบด้วยขี้เถ้าแกลบ
5. ในระยะ 1 เมตร หยอดได้ 15 เมล็ด(ต้น)

ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์
1. ใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลัง
2. ใช้ระบบโซ่หมุนล้อ เพื่อทำการเปิดร่อง โดยจะมีเพลาเจาะดิน ตั้งความลึกของการเจาะดินเพื่อทำการหยอดเมล็ดพันธุ์
3. มี 4 ถัง 2 ถังกลมคู่แรกบรรจุเมล็ดพันธุ์ 2 ถังเหลี่ยมบรรจุขี้เถ้าแกลบ เพื่อที่จะกลบเมล็ดถั่วเหลืองในขั้นสุดท้าย
4. ใช้คนปฏิบัติงาน 1 คน


นางรัตนา ตั้งวงศ์กิจ
1/1158 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. (034)351847
รางวัลชมเชยที่ 4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2536


ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates