เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกะเทาะเมล็ดละหุ่งแบบกำแพงแสน 2   อ่าน :   3,266 
ชื่อเจ้าของ :  นายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (158 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกะเทาะเมล็ดละหุ่งแบบกำแพงแสน 2

ประโยชน์ :
1. การป้อนละหุ่งเข้าเครื่อง เป็นระบบอัตโนมัติ
2. สามารถคัดเลือกเมล็ดลีบทั้งหมด
3. ช่วยลดความยากลำบากในการกะเทาะเปลือกละหุ่งทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ผสม
โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองที่มีเปลือกแข็งมาก ทำให้เกษตรกรไม่นิยมปลูก
4. ทำให้การส่งเสริมการปลูกละหุ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของเครื่อง
1. ใช้เครื่องยนต์ต้นกำลัง และมีเพลาชุดกะเทาะ
2. ระบบส่งกำลังแบบมู่เลย์ - สายพาน
3. ระบบพัดลมทำความสะอาดของเครื่องกะเทาะละหุ่งแบบกำแพงแสน 2
4. ใช้มอเตอร์ 2 ตัว และออกแบบที่เป่าแยกเมล็ดที่ตกลงจานออกจากเปลือกได้


นายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์
1/1171 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
โทร. (034)351885
รางวัลชมเชยที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2536


ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates