เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม  อ่าน :   2,352 
ชื่อเจ้าของ :  นายบูรณะ สมชัย   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (170 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม

ประโยชน์ :
1. มีอัตราการสาวเส้นไหมได้วันละ 20-30 กก.รังไหม หรือประมาณ 3-4 กก.เส้นไหม
2. ทำงานวันละ 8 ชม. หากเพิ่มเวลาการทำงานเป็นวันละ 12 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนดักแด้จะเป็นผีเสื้อ สามารถสร้างเส้นไหมได้ถึง 300 กก.
3. สามารถยกระดับรายได้ให้เกษตรกร
4. เป็นการลดดุลย์การนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
5. เครื่องสาวไหมมีราคาต้นทุนในการผลิตประมาณ 80,000 บาท/เครื่อง

ลักษณะของเครื่อง
1. โครงเหล็กไลท์เกจ ขนาด 1 1/4 x1 1/4
2. รอกสำหรับสาวไหมจำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3 ดอก
3. สาวไหมจากหัวสาว 6 หัว แต่ละชุด(3 ห้อง) แยกทำงานอิสระ ใช้งานสาวควบคุม 1 ชุดต่อ 1 คน
4. ความเร็วในการสาวมี 3 ระดับ ความเร็วได้แก่ 60, 80 , 100 เมตร/นาที
5. มีอ่างสาวขนาด 2.20 x 0.5 ม. ลึก 15 ม. ด้านหลังอ่างทำเป็นกงสำหรับทำเข็ดเส้นใหม เส้นรอบวงของเข็ด 1.50 ม. (ตามมาตรฐานเครื่องจักรอุตสาหกรรม)
6. เครื่องต้นกำลังใช้มอเตอร์ขนาด 1/4 แรงม้า ส่งกำลังด้วยสายพานยูรีเทนไปยังทุกจุด
7. ขนาดของเครื่องสาวไหมต้องการเนื้อที่ในการติดตั้ง (กว้าง x ยาว x สูง) 1.1 x 1.22 x 1.70 เมตร เตาอุ่นน้ำในอ่างสาวใช้ไฟฟ้า 200v (โวลท์) 1,000 วัตต์ ปรับอุณหภูมิ

นายบูรณะ สมชัย
136/1 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. (045)255250

รางวัลที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2536


ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates