เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องคัดขนาดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  อ่าน :   3,306 
ชื่อเจ้าของ :  นายวินิต ชินสุวรรณ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (157 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องคัดขนาดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ประโยชน์ :

สามารถคัดขนาดและทำความสะอาดเมล็ดถั่วพันธุ์ถั่วเหลือง เพื่อใช้ทำเมล็ดพันธุ์
ช่วยลดแรงงานและเวลาจากวิธีการเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติ
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์
1. สามารถทำงานได้ถึง 370 กก./ชม.
2. สามารถคัดขนาดถั่วเหลืองได้ 3 ขนาด
3. สามารถทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ไปพร้อมกับการคัดขนาด
4. ต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์

การทำงานของเครื่อง

เริ่มจากเปิดสวิทช์เครื่อง จากนั้นเทเมล็ดถั่วเหลืองลงไปในถังป้อน เมล็ดถั่วเหลืองจะไหลผ่านปล่องพัดลมเพื่อทำความสะอาดลงไปสู่ตะแกรงคัดขนาด ซึ่งจะคัดขนาดออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการคัดขนาดและทำความสะอาดแล้วจำไหลออกจากช่องของชุดตะแกรงคัดขนาดลงสู่ภาชนะรองรับทั้งด้านหน้าและด้านข้าง

นายวินิต ชินสุวรรณ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทร. (034)343407,343408

รางวัลชมเชยที่ 4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2538


ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : นายฮาคีมี คีรี[ 22/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates