เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องจักรล้างสตรอเบอรี่  อ่าน :   1,447 
ชื่อเจ้าของ :  นายประสงค์ อิงสุวรรณ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (162 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องจักรล้างสตรอเบอรี่

ประโยชน์ :

สามารถล้างสตรอเบอรี่ได้เป็นจำนวนมาก
เป็นต้นแบบนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับขบวนการก่อนแปรรูป
ผลิตใช้งานภายในประเทศและขายให้แก่ต่างประเทศได้

ลักษณะสิ่งประดิษฐ์
เครื่องล้างสตรอเบอรี่ เป็นชุดเครื่องจักรหลาย ๆ ชุดประกอบรวมกันเป็นระบบการผลิต เพื่อทำการล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาด ชุดเครื่องจักรประกอบด้วย ชุดตัวขั้ว ชุดถังกด ชุดถังล้าง 1 ชุดถังล้าง 2 ชุดลำเลียงขึ้น ชุดแปรงขน และเพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้นจึงมีระบบน้ำเวียนประกอบเข้าด้วยกัน ในการใช้ชุดตัวขั้วสามารถนำมาใช้ตัดขั้วของสตรอเบอรี่ได้โดยอิสระ ไม่จำเป็นต้องประกอบเข้ากับชุดเครื่องจักรสำหรับการผลิต ทำการตัดขั่วทิ้งไป ส่วนผลจะถูกปล่อยลงสู่ตะกร้า

ผลของสตรอเบอรี่จะถูกนำเข้าขบวนการล้าง จะทำการตัดขั้วก่อนแล้วจึงนำเข้าสู่ระบบการผลิตล้างและผลผลิตซึ่งผ่านกระบวนการล้างจะเป็นผลสดซึ่งสะอาดพร้อมที่จะนำไปแปรรูปต่อไป ทั้งนี้บางครั้งหลังขบวนการล้างอาจคัดเกรดของผลสตรอเบอรี่ก่อนส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูป

ระบบน้ำเติมเข้าขบวนการล้างจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สำหรับน้ำที่อยู่ในถังบรรจุน้ำก่อนที่จะนำมาใช้ในการล้างให้เติมคลอรีน 400 ลบ.ซม. ลงในแต่ละถังบรรจุน้ำก่อน

ระบบน้ำทิ้งออกจากกระบวนการล้างเป็นน้ำสกปรกประกอบด้วยเศษของเนื้อผลสตรอเบอรี่ เศษใบ เศษดินและสีแดงของผลสตรอเบอรี่ ซึ่งน้ำทิ้งนี้จะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโรงงาน

นายประสงค์ อิงสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239/17 หมู่บ้านเชิงดอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
โทร. (053)216736

รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2538

ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates