เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพลังลม  อ่าน :   5,027 
ชื่อเจ้าของ :  นายเลิศศักดิ์ ปิติวิทยากุล    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (158 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพลังลม
มีคุณสมบัติที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
1. เพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานต่อสารเคมีที่ใช้ คือ ตัวเครื่องสามารถฉีดพ่นได้ตรงเป้าหมาย ไม่รบกวนผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิดสารพิษตกค้างในพื้นที่นอกเป้าหมาย ผู้ทำงานไม่จำเป็นเข้าไปคลุกคลีกับสารเคมีเป็นเวลานาน ๆ
2. แก้ไขปัญหาแรงงานในการฉีดพ่น ซึ่งปกติการฉีดพ่นต้งอใช้แรงงานอย่างน้อย 3 คน แต่เครื่องนี้ใช้แรงงานแค่ 1 คนเท่านั้น
3. การใช้งานง่าย สะดวก ทำงานได้รวดเร็ว สามารถพ่นสารเคมีได้ชั่วโมงละ 10 ไร่ขึ้นไป
4. สามารถลดสารเคมีตกค้างในผลผลิตผลได้ เนื่องจากความไวในการทำงานของเครื่องสามารถทิ้งช่วงเวลาหลังฉีดพ่นก่อนการเก็บเกี่ยวได้นานพอที่สารเคมีจะหมดฤทธิ์ จึงทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย
5. สามารถลดการใช้สารเคมีได้ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากมีแรงลมช่วยขับส่งสารเคมีไปสู่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

ประโยชน์ :
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ฉีดพ่นได้ตรงเป้าหมาย
แก้ไขปัญหาแรงงานคน สามารถลดจำนวนแรงงานคนได้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ฉีดพ่นได้ชั่วโมงละ 10 ไร่ขึ้นไป
สามารถลดอัตราการใช้สารเคมีลงกว่าร้อยละ 50

ลักษณะสิ่งประดิษฐ์

1. ใช้พลังลมกระจายสารเคมีและใช้ลมช่วยส่งสารเคมี ใบพัดลมจะดึงลมเข้าแล้วส่งไปยังท่อทางออกลม ซึ่งเป็นหัวฉีดเจาะรูเล็ก ๆ สำหรับส่งสารเคมีไปในกระแสลม สามารถดัดแปลงติดตั้งในเรือ หรือบนรถเทเลอร์ได้
2. ต้นกำลังใช้เครื่องยนต์ดีเซล
3. ความสามารถในการทำงาน 10 ไร่ต่อชั่วโมง
4. ความเร็วลม 300-400 กม./ชม.
5. ความสูงของการฉีดท่อลม 8-10 เมตร สามารถปรับความสูง ต่ำได้

วัสดุสามารถซื้อหาได้ภายในประเทศ เช่น ไฟเอบอร์กลาส

นายเลิศศักดิ์ ปิติวิทยากุล
9/8 หมู่ 4 ต.บึงมา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โทร. 5491123
รางวัลที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2539

ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates