เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  อ่าน :   3,078 
ชื่อเจ้าของ :  นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การออแบบเพื่อลดขั้นตอนการเผาตออ้อยและใบอ้อย ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะในอากาศและลดการสูญเสียน้ำในดิน และซากของตอและใบอ้อยยังจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการลดขั้นตอนการไถเตรียมดินก่อนการปลูกซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการไถเตรียมดินลงไร่ละ 170 บาท สามารถปลูกอ้อยได้ถึงวันละ 20-25 ไร่ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกอ้อย 168 บาทต่อไร่

ประโยชน์ :
ลดขั้นตอนการเผาตออ้อยและใบอ้อย เพื่อช่วยลดมลภาวะในอากาศและการสูญเสียน้ำในดิน
ลดขั้นตอนในการไถเตรียมดินก่อนการปลูก และลดค่าใช้จ่ายถึงไร่ละ 170 บาท
ใช้แทนแรงงานคนในการปลูกอ้อยและทำงานได้รวดเร็วกว่า
สามารถปลูกอ้อยได้ถึง 20-25 ไร่ต่อวัน

ลักษณะการประดิษฐ์
1. เป็นเครื่องปลูกอ้อยที่ใช้พันธุ์อ้อยชนิดเป็นลำ ซึ่งเครื่องฯ จะมีกลไกที่จะตัดลำอ้อยให้เป็นท่อนขนาดประมาณ 30 ซม. ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ร่องปลูก เมื่อเครื่องปลูกฯ ทำงานและสามารถใช้ป,ุกอ้อยในแปลงที่ไม่ต้องมีการไถ-พรวนดินก่อนการปลูกโดยจะทำการปลูกทีละแนว
2. ขนาด( กx ยx ส) 157 x 260 x 220 ซม.
3. ต้นกำลังรถแทรกเตอร์ขนาด 80 แรงม้า
4. ความสามารถในการทำงาน 2.66 ไร่ต่อชั่วโมง
5. ประสิทธิภาพในการทำงานในไร่ 80.81% (ไม่รวมเวลาในการขึ้นอ้อย)
6. อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1.32 ลิตรต่อไร่
7. ความลึกในการปลูก สามารถปรับได้ถึง 40 ซม.
8. ความแม่นยำในการปลูกร้อยละ 85.5
9. วัสดุที่ใช้สามารถซื้อหาได้ภายในประเทศ

นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ
1/1158 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. (034)281083
รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2539

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates