เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50 (เครื่องสาวไหม ยูบี 2)  อ่าน :   2,460 
ชื่อเจ้าของ :  นายส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50 (เครื่องสาวไหม ยูบี 2)

ประโยชน์ :
-เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ขับเคลื่อนอักสาวและอักกรอในเครื่องเดียวกัน
-ประสิทธิภาพสูงกว่าการสาวด้วยมือแบบพื้นเมือง 6 เท่า โดยน้ำหนักในเวลาเท่ากัน
-ลักษณะเส้นไหมที่สาวได้ กลม มีการรวมตัวดีมาก
-ต้นทุนการผลิตต่ำสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
-วัสดุที่ใช้หาได้ง่ายในท้องถิ่น

จุดเด่น/กลไกการทำงาน :

-เป็นเครื่องสาวไหมขับเคลื่อนอักสาวและอักกรอในชุดเดียวกันและสามารถทำงานได้พร้อมกัน โดยใช้มอเตอร์ขนาด 1/4 แรงม้า ฉุดในการขับเคลื่อนอักสาวและอักกรอ
-ประสิทธิภาพในการสาวสูงกว่าการสาวด้วยมือถึง 6 เท่า โดยน้ำหนักในเวลาเท่ากัน
-การรวมตัวของเส้นไหมจะมีการรวมตัวดีมาก ลักษณะเส้นไหมกลม เส้นไหมไม่แตกเมื่อนำไปทอผ้าจะได้ผ้ามีคุณภาพดีมาก

นายส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ
บ้านพักในสถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานี
ตู้ ปณ.18 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 045-245425 โทรสาร 045-245425


ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates