เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน  อ่าน :   1,782 
ชื่อเจ้าของ :  นายสุรชัย บวรเศรษฐนันท์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (165 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี

-ใช้แกนกระทุ้งแยกเนื้อออกจากเปลือก -ชุดแปรงปัดไหมที่หมุนสวนทางกับการเคลื่อนที่ของข้าวโพด ซึ่งจะช่วยให้ปัดไหมออกได้หมด
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
ประโยชน์ :
-แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
-ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร
-ทดแทนแรงงานที่ใช้ในการแปรรูป อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย

จุดเด่น/กลไกการทำงาน :
-ใช้แกนกระทุ้งแยกเนื้อออกจากเปลือก
-ชุดแปรงปัดไหมที่หมุนสวนทางกับการเคลื่อนที่ของข้าวโพด ซึ่งจะช่วยให้ปัดไหมออกได้หมด


นายสุรชัย บวรเศรษฐนันท์
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 470-9123, 233-4019 โทรสาร. 470-9111ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates