เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ  อ่าน :   5,327 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดวง ทองคำซุ่ย   อีเมล์ :   dungtm2@ya
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตึก 9 ชั้นที่ 1 ห้อง 9/110 เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร.  036-427384
เว็ปไซต์  http://www.tru.ac.th/clinic
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :
กี่ทอผ้ายกมุกที่สร้างขึ้นจะมีความแตกต่างจากกี่ทอผ้าที่ชุมชนใช้อยู่ คือ ม้าเหยียบตะกอ การผูกรหัสเข้ากับม้าเหยียบ (ม้า 1 ตัว จะผูกเข้ากับตะกอได้มากว่า 1 ตะกอขึ้นไป โดยจะผูกได้หลายรหัสแทนการเหยียบม้าหลายตัว ถ้าเหยียบมากตัวซึ่งจะทำให้เท้าไม่พอเหยียบม้าที่เหยียบสร้างรหัสลายผ้าและทำให้การเหยียบรหัสผิดพลาดลดลง) ที่ล็อกใบพัดด้ายยืนและด้ายยกมุก เฟืองเพลาม้วนผ้า รอกและตุ้มน้ำหนักในการดึงตะกอ และเพลาพาดด้ายยืนและด้ายยกมุก การทำงานของกี่ทอผ้าเมื่อเหยียบม้าลายขัดข้างหนึ่งจะให้ด้ายยืนถ่างออก ให้เหยียบม้ายกมุกด้วยเท้าอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ด้ายที่ไม่ต้องการสร้างลายหลบลงด้านล่าง แล้วกระตุกกระสวยให้ไปอีกด้านหนึ่ง แล้วย้ายเท้ามาเหยียบม้าด้ายยืนอีกตัวหนึ่งเพื่อด้ายยืนขัดกับด้ายพุ่งกระทบฟืมเพื่อให้ได้ด้ายพุ่งและด้ายยืนแน่น โดยที่เท้าเหยียบม้ายกมุกยังเหยียบอยู่กระตุกให้กระสวยกลับเหยียบม้าด้ายยืนกระทบฟืม เหยียบม้าด้ายยกมุกตัวต่อไปแล้วกระตุกกระสวยไปอีกด้านหนึ่งทำเช่นนี้จนครบดอกและเริ่มการทอผ้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
1.ใช้พลังงานลมและไฟฟ้าในการผ่อนแรง
2.ใช้สวิตซ์ควบคุมโซลินอล์ยวาล์ว

การจัดการกับเทคโนโลยี
1.ชุมชนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมรับผลประโยชน์ (PAR)
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1.มีรายได้มากขึ้น เนื่องจากการทอได้มากขึ้น
2.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการทำนา
ข้อสังเกต การเหยียบม้าด้ายยืนเพื่อสร้างลายขัดให้ผืนผ้าแข็งแรงจะพุ่งกระสวย ไป-กลับและเหยียบม้าด้ายยืนสลับกับการกระทบฟืม 2 ครั้ง แล้วจึงเปลี่ยนม้าด้ายยกมุก 1 ครั้ง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายดวง ทองคำซุ่ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร. 036-424175 , 036-422607-9 ต่อ 323
โทรสาร 036-424175
------------------------------------------------------------------------
สนับสนุนงบประมาณโดย โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2333 3923-5

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [9/3/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 4/10/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates