เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องคัดกากและดอกหญ้า  อ่าน :   2,337 
ชื่อเจ้าของ :  นายวิชาญ ทรัพย์ร่มเย็น   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (127 votes cast)

คำอธิบาย :
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องคัดกากและดอกหญ้า

ประโยชน์ :

-ใช้คัดดอกหญ้าที่ปนมากับข้าวท่อน ข้าวหักในโรงแป้ง ก๋วยเตี๋ยว
-ช่วยลดมลภาวะของเสียที่เกิดจากการล้างข้าว และทิ้งลงในแหล่งน้ำของโรงแป้งและโรงก๋วยเตี๋ยว
-ช่วยทดแทนการนำเข้าเครื่องจักร เครื่องคัดสี (COLOUR SORTER) ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศในราคาสูง

นายวิชาญ ทรัพย์ร่มเย็น
90/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 9770754 โทรสาร 9765498ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates