เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์  อ่าน :   13,620 
ชื่อเจ้าของ :  นายมงคล กวางวโรภาส   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (202 votes cast)

คำอธิบาย :
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์

ประโยชน์ :
-ใช้ปอกเปลือกมะพร้าวแห้งได้ทุกขนาด นอกจากมะพร้าวที่ผิดขนาดมากๆ
-ใช้ปอกเปลือกมะพร้าวสดได้ ถ้ามีเนื้อกะลาหนาพอควร
-ทุ่นแรง เวลา และค่าใช้จ่ายในการปอกใช้เวลา 5-8 วินาที/ลูก
-ไม่มีมลภาวะและมีความปลอดภัยในการทำงานมากกว่าปอกด้วยหลาวแบบพื้นบ้าน
จุดเด่น/กลไกการทำงาน
-กลไกการปอกทำงานได้ผลดียิ่ง ใช้กับมะพร้าวได้ทุกขนาด
-กลไกขัดผิวกะลามะพร้าว ช่วยขัดให้เกลี้ยงเกลา ใช้กับมะพร้าวอ่อน
-กลไกไม่ซับซ้อน แข็งแรง ราคาถูก ทนทาน
-ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้าเป็นต้นกำลัง ซึ่งสะดวก
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และได้ลงนามในข้อตกลงซื้อ-ขาย สิทธิในการผลิตแก่บริษัท ไทยเมทัลชีทโปรดัก จำกัด เพื่อผลิตจำหน่ายทั้งไทยและต่างประเทศติดต่อที่
นายมงคล กวางวโรภาส
1/1162 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-351397 โทรสาร 034-351946

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates