เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกะเทาะถั่วลิสงเมล็ดโตแบบล้อยาง  อ่าน :   4,355 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (157 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
รายละเอียดของเครื่อง
ลูกกะเทาะ ล้อยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกะเทาะ 0.6 เมตร
ต้นกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า
ระบบทำความสะอาดและคัดเมล็ด พัดลมเป่าและตะแกรงโยก 2 ชิ้น

ผลการทำงาน
ความสามารถในการกะเทาะ 240 กิโลกรัมฝัก/ชั่วโมง
ประสิทธิภาพในการกะเทาะ ประมาณ 96-98%
ปริมาณเมล็ดแตกหัก ประมาณ 2-4%

ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4336-2148 โทรสาร 0-4336-2149

ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates