เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบชลประทานแบบไมโคร (Micro-irrigation)  อ่าน :   1,997 
ชื่อเจ้าของ :  นายมนตรี ค้ำชู   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ระบบชลประทานแบบไมโครนี้มุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งมีขนาดพื้นที่ 2-5 ไร่ มีโอกาสเพิ่มรายได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนการพัฒนาชนบท
การวิจัยและพัฒนาได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
1. งานวิจัยและพัฒนาหัวจ่ายน้ำ
ผลการวิจัยและพัฒนาได้ผลิตหัวจ่ายน้ำเป็น 2 รูปแบบ คือหัวจ่ายน้ำที่ไม่ต้องใช้ระบบกรอง ตั้งชื่อว่า " หัวจ่ายน้ำชลประทาน 1 " มีสมรรถนะในการจ่ายน้ำได้ตั้งแต่ 0-850 ลิตร/ชม. ความดันใช้งาน 0-20 เมตร รัศมีการฉีดน้ำ 0-6 เมตร ใช้ได้กับพืชผักและพืชสวน ส่วนหัวจ่ายน้ำอีกประเภทหนึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบกรองตั้งชื่อว่า " หัวจ่ายน้ำชลประทาน 2 " มีสมรรถนะในการจ่ายน้ำได้ตั้งแต่ 0-72 ลิตร/ชม. ความดันใช้งาน 0-20 เมตร รัศมีการจ่ายน้ำ 0-2.4 เมตร ใช้กับพืชสวนเพียงเดียว

2. งานวิจัยและพัฒนาระบบกรอง
ได้พัฒนาแบบถังกรองด้วยทรายโดยมีขนาดถังกรอง 50 ซม. ความสูง 115 ซม. สมถรรนะในการกรองที่ 75 ลิตร/นาที ความหนาของชั้นทราย 50 ซม. ใช้ทรายขนาด 0.5. มม. เป็นตัวกรอง จะสามารถขจัดความขุ้นได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ราคาต้นทุน 7,000 บาท /ชุด แต่เนื่องจากการพัฒนาหัวจ่ายน้ำแบบชลประทาน 2 มีรูจ่ายน้ำขนาดใหญ่ 1.6 มม. จึงไม่จำเป็นต้องใช้กรองระบบนี้สำหรับเกษตรกรรายย่อย ใช้เพียงระบบกรองด้วยตะแกรงหรือแบบจานวงแหวนก็เพียงพอ

3. งานวิจัยและพัฒนาต้นแบบชประทานแบบไมโครในห้องปฎิบัติการ
จากผลการพัฒนาหัวจ่ายน้ำชลประทาน 1 และ 2 ได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ได้ต้นแบบในพื้นที่ 2-5 ไร่ ดังนี้ 3.1 การออกแบบโดยใช้หัวจ่ายน้ำชลประทาน 1 ได้ระบบชลประทานแบบไมโครที่เหมาะสม คือ
ท่อแขนงควรใช้ขนาดตั้งแต่ 3/4 "-1"
ท่อประธานย่อยควรใช้ขนาดตั้งแต่ 3/4 " ถึง 1.5 " ท่อประธานควรใช้ขนาดตั้งแต่ 1" ถึง 1.5 "
เครื่องสูบน้ำใช้ขนาดตั้งแต่ 1-1.5 แรงม้า

ค่าลงทุนถ้าเป็นแปลงผัก จะมีราคา 10,800-12,136 บาท/ไร่ พืชสวน 4,60-7,926 บาท/ไร่ ปลูกผสมทั้งพืชผักและพืชสวน 6,654-6,735 บาท/ไร่ 3.2 การออกแบบโดยใช้หัวชลประทาน 2 ได้ระบบชลประทานแบบไมโครที่เหมาะสมคือ ท่อแขนงใช้ท่อพีอีชั้น 2.5 ขนาด 16 มม. ท่อประธานย่อย พีวีซี 3/4 ท่อประธาน ขนาด 1"-1.5 " ระบบกรอง 1"-1.5 " เครื่องสูบน้ำ 0.75 แรงม้าถึง 1.5 แรงม้า ค่าลงทุน 4,166-7, 926 บาท/ไร่

ชื่อผู้วิจัย :นายมนตรี ค้ำชู
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรุงเทพ 10900
โทร.(034) 351-897, 0-2579-0545, 0-2585-1083
แฟกส์ (034)351404
ผู้ติดต่อ: คุณสุคนธา โทรศัพท์ :(034) 351-897, 0-2579-0545, 0-2585-1083
ปีที่ลงนามในสัญญา :23/7/1993

ที่มา : โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates