เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด(Research and Development of Sawdust-Compressing Machinery for )  อ่าน :   4,420 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
งานวิจัยนี้มุ่งที่จะพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด ซึ่งประกอบด้วย (ก)ฐานทำด้วยเหล็กฉาก มีล้อเหล็กเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้าย เสาเหล็กกลมกลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เป็นที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังขนาด 0.5 แรงม้า เกียร์ทด ( อัตราทด 50:1 ) และสายพานส่งกำลัง (ข) ชุดอัด ซึ่งประกอบด้วย มู่เล่ย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ก้านอัดขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 ซม. และเหล็กแผ่นอัด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. การทดสอบเครื่องต้นแบบเครื่องอัดขี้เลื้อยสำหรับการเพาะเห็ด ปรากฎว่า เครื่องสามารถอัดขี้เลื่อยได้ 15 ถุง /นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.43 หน่วย สำหรับถุงพลาสติกบรรจุขี้เลื่อยขนาด 6.5 นิ้ว X 12 นิ้ว บรรจุขี้เลื่อยผสมแล้ว 900 กรัม ที่ความชื้น 23 % Db . ความหนาแน่นเฉลี่ย 0.59 กรัม/ลบ.ซม. ใช้ผู้ปฎิบัติงาน 1 คน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าจากต้นทุนการผลิตเครื่องอัดขี้เลื่อย 12,000 บาท 100 วัน ใช้งาน/ปี ทำงานวันละ 8 ชม. ต้นทุนต่อการอัดขี้เลื่อย/ถุง เท่ากับ 0.024 บาท ถ้านำเครื่องดังกล่าว ไปให้บริการอัดขี้เลื่อย ราคาถุงละ 0.03 บาท ทำงาน 100 วัน/ปี จะมีระยะเวลาคืนทุน 1.45 ปี โดยได้รับผลตอบแทนปีละ 69.2 %

ที่มา : โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [19/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates