เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ตู้หลอมไขผึ้งพลังงานแสงอาทิตย์  อ่าน :   1,845 
ชื่อเจ้าของ :  นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์   อีเมล์ :   somluckv@n
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (147 votes cast)

คำอธิบาย :
1. ชื่อเรื่อง ตู้หลอมไขผึ้งพลังงานแสงอาทิตย์ A Solar Beeswax Extractor


2. ชื่อผู้วิจัย นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Somluck Vongsamanode


3. ที่อยู่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก : 09-8602155 (1-2 Call), 09-7055487 (Dpromt) E-Mail : somluckv@nu.ac.th


4. หน่วยงานวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานวิจัยผึ้ง)


5. บทคัดย่อ ตู้หลอมไขผึ้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการส่งเข้าประกวดโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ เป็นโครงการที่พัฒนาขีด-ความสามารถของตู้หลอมไขผึ้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ของเดิม) โดยสามารถหลอมคอนผึ้งเก่าที่เลิกใช้งานแล้วได้ครั้งละ 10 คอน จากของเดิมที่เคยหลอมได้เพียงครั้งละ 2 คอน ตู้หลอมไขผึ้งนี้มีปริมาตรประมาณ 7.5 ลูกบาศก์ฟุต สามารถหลอมไขผึ้งได้เฉลี่ย 35 กรัมต่อคอน โดยปกติไขผึ้งจะหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 63.0-65.0 OC อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถวัดได้จากตู้นี้คือ 89 OC ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการหลอมไขผึ้งอยู่ระหว่างเวลา 11.00 –15.00 น.


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มโดย : [21/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates