เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตไข่เพื่อสุขภาพ  อ่าน :   1,606 
ชื่อเจ้าของ :  นางอรทัย ไตรวุฒานนท์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (144 votes cast)

คำอธิบาย :

1. ชื่อเทคโนโลยี/งานวิจัย การผลิตไข่เพื่อสุขภาพ


2.วัตถุประสงค์ -


1. ให้ความรู้การจัดการฟาร์มไก่ไข่อย่างมืออาชีพ -


2. เรียนรู้เทคนิคการผลิตไข่ไก่เพื่อคุณค่าทางโภชนะในฟองไข่


3.เป้าหมาย


- 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วไป


4.รายละเอียดของเทคโนโลยี (กรอกข้อความไม่เกิน 3 บรรทัด)


- การจัดการฟาร์มไก่ไข่เกี่ยวพันธุ์อาหาร การคำนวณสูตรอาหาร โรงเรือน การเลี้ยงดูไก่ไข่อายุต่างๆ ฯลฯ


- สรีระวิทยาการสร้างไข่และคุณค่าทางโภชนะของไข่ไก่ - เทคนิคการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะในฟองไข่ เช่น โอเมก้า-3 ,ไอโอดีน, ธาตุเหล็ก, ซิลิเนียม ฯลฯ


5.วิธีการให้บริการ/ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม


- ฝึกอบรม และดูงาน 2 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม 20-25 คน (ขั้นต่ำ 10 คน) อื่นๆ


- ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท/ คน (ไม่รวมอาหาร และที่พัก)


6.ผู้รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ นางอรทัย ไตรวุฒานนท์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 0-3428-1078-9 ภายใน. 3786-7


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.clinictech.ku.ac.th


เพิ่มโดย : [21/8/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates