เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช  อ่าน :   1,223 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร. รัชนี ฮงประยูร   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :
1. ชื่อเทคโนโลยี/งานวิจัย การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช


2. วัตถุประสงค์ -


1. เพื่อผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช


3. เป้าหมาย -


1. ผลิตแอนติบอดีของเชื้อสาเหตุโรคพืชเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบพืชหรือชิ้นส่วนพืชที่อาจมี การเข้าทำลายหรือปนเปื้อนของเชื้อโรค


4. รายละเอียดของเทคโนโลยี - ให้บริการฉีดสัตว์ทดลอง (กระต่าย หรือ หนูเม้าส์) เจาะเลือด เตรียมแอนติซีรัม ตรวจสอบไตเตอร์ ของแอนติซีรัม


5. วิธีการให้บริการ/ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม - ติดต่อส่วนตัว ให้บริการผลิตแอนติซีรัม - ติดต่อส่วนตัว


6. ผู้รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ ผศ.ดร. รัชนี ฮงประยูร ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพิ่มโดย : [21/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates