เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุดผลิตแอลกอฮอล์เจลล์โดยใช้ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ   อ่าน :   1,294 
ชื่อเจ้าของ :  คุณวานิช โสภาสพ    อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (124 votes cast)

คำอธิบาย :

ใช้ความร้อนจากคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศมาผลิตเป็นน้ำอุ่น นำน้ำอุ่นที่ได้มาให้ความร้อนสำหรับผลิตเจลแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงสำหรับอุ่นอาหาร

ข้อดี
1. ประหยัดพลังงานที่ใช้ทำเจลแอลกอฮอล์
2. ลดค่าไฟฟ้าและเพิ่ามประสิทธิภาพหรือเครื่องปรับอากาศ
3. ผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับอุ่นอาหาร
สถานที่ติดต่อ
คุณวานิช โสภาสพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 02-5494193 F. 02-5493596 หรือที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เลขที่ 39 หมู่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก กม. ที่ 13 ต.คลองหก อ.ธัญญบุรี จ. ปทุมธานี 12110
clinictech@ird.rit.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4682-4
เบอร์โทรสาร 02-549-4680, 02-577-5038
E-mail clinictechrmutt@rmut.ac.th


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


เพิ่มโดย : [20/8/2555]   แก้ไขโดย : น.ส.ขวัญรัตน์ เป่ารัมย์[ 30/8/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates