เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่  อ่าน :   1,641 
ชื่อเจ้าของ :  นายประสงค์ อิงสุวรรณ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (152 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี

เครื่องจักรต้นแบบล้างสตอรเบอรี่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิจัย ออกแบบ สร้าง และพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ให้เป็นต้นแบบนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับขบวนการก่อนการแปรรูปชื่อผู้วิจัย :นายประสงค์ อิงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 130 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมืองจ.เชียงใหม่50200
โทร.(053) 942-003, 944-144 แฟกส์(053)217287
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ติดต่อ: โทรศัพท์ :(053) 942-003, 944-144
ปีที่ลงนามในสัญญา :23/7/2536

โครงการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง เครื่องจักรต้นแบบล้างสตอรเบอรี่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิจัย ออกแบบ สร้าง และพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ให้เป็นต้นแบบนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับขบวนการก่อนการแปรรูป ทำการผลิตใช้งานภายในประเทศและขายให้แก่ต่างประเทศได้ ผลลัพท์จากการวิจัยและพัฒนานี้ได้ ชุดอุปกรณ์และชุดเครื่องจักรหลาย ๆ ชุด กล่าวคือ ชุดตัดขั้ว ทำหน้าที่ ดัดขั้วผลสตรอเบอรี่ ชุดถังกด ทำหน้าที่ แยกใบและเศษดินอย่างหยาบครั้งที 1่ ชุดถังล้าง 1 แยกใบและเศษดินอย่างหยาบครั้งที่ 2 และลดอุณหภูมิของผลสตรอเบอรี่ ชุดถังล้าง 2 ทำหน้าที่ ล้างหยาบ ชุดลำเลียงขึ้น ทำหน้าที่ จัดเรียงผลสตรอเบอรี่ให้เป็นแนวสำหรับการล้างละเอียดครั้งที่1 ชุดแปรงขน ทำหน้าที่ แยกขนและตาออกจากผลสตรอเบอรี่ และล้างละเอียด ครั้งที่ 2 ชุดน้ำเวียน 1,2 และ 3 ทำหน้าที่ แยกตะกอน/กากออกจากน้ำ และเวียนน้ำเพื่อใช้ล้างสตรอเบอรี่ใหม่ ชุดหัวฉีดน้ำ ทำหน้าที่ พาผลสตรอเบอรี่เคลื่อนและฉีดน้ำล้างลักษณะของเครื่งอจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่นี้ ใช้วัสดุหลักเป็นสเตนเลส ประกอบขึ้นรูปอยู่ในมิติ กว้าง X ยาว X สูง คือ 1.5 X 5.3 X 2.2 เมตร ตามลำดับ การขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้า และชุดเกียร์ทด มีกำลังการผลิต 1.5 ตันต่อชั่วโมงของผลสตรอเบอรี่พันธุไทโอกา ใช้น้ำสะอาดในการล้าง โดยเติมน้ำครั้งแรกให้เต็มระบบพร้อมทั้งเติมคลอรีนเพื่อกำจัดเชื้อโรค และในการเติมน้ำต่อเนื่องจะใช้น้ำ 0.2 ม. ต่อชั่วโมง ผลการทดสอบเครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรรี่นี้ ได้ข้อสรุปได้ว่า การใช้กระแสไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คนงานควบคุมเครื่องจักร 2 คน กำลังการผลิต 0.5 ตันต่อชั่วโมง ปริมาณสูญเสีย 5.6 เปอร์เซนต์ ค่าใช้จ่ายในการล้าง 0.63 บาทต่อกิโลกรัม คุณภาพของผลสตรอเบอรี่ เป็นที่ยอมรับของโรงงานแปรรูป

แหล่งอ้างอิง : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

เพิ่มโดย : [20/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates