เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การวิจัยและพัฒนาเครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง  อ่าน :   2,493 
ชื่อเจ้าของ :  นายประพันธ์ ศิริพลับพลา   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (140 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
ประดิษฐ์ : เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง

โครงการวิจัยนี้ เป็นการออกแบบ สร้าง วิจัย และพัฒนาเครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเป็นมันฝรั่งแผ่นในขั้นตอนต่อไป และทำการทดสอบเครื่องล้างและปอกเปลีอกมันฝรั่งที่สร้างขึ้น เพื่อดูว่าเครื่องที่สร้างนี้ทำงานได้ผลดีเพียงใดจากนั้นทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้เครื่องต้นแบบ ซึ่งสามารถล้างปอกเปลือกมันฝรั่งได้ผลดีที่สุด

หลักการทำงานของเครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่งที่สร้างขึ้นนี้ เริ่มจากมันฝรั่งถูกเทเข้าอ่างรับมันฝรั่ง จากนั้นมันฝรั่งจะถูกลำเลียงโดยระบบลำเลียงซึ่งอาศัยกำลังขับจากมอเตอร์ขนาด 0.75 kw ทดรอบโดยผ่านเกียร์ทดรอบเหลือ 24 รอบต่อนาที
เข้าสู่เครื่องล้างและปอกเปลือก มันฝรั่งซึ่งออกแบบเป็นอ่างครึ่งทรงกระบอก กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.6 เมตร ภายในบรจุน้ำล้าง ตะแกรงล้างและปอกเปลือก และอื่น ๆ การหมุนของตะแกรงล้างและปอกเปลือกอาศัยกำลังขับจากมอเตอร์1.5 kw ทดสอบโดยผ่านสายพานและเฟืองทดเหลือ 26 รอบต่อนาที หลังจากนั้นมันฝรั่งที่ล้างและปอกเปลือกแล้วก็จะเข้าแปรงรูปในขั้นตอนต่อไป
จากการทดสอบโดยใช้มันฝรั่งทดสอบ 4 พันธุ์ คือพันธ์เคนนิเบค พันธแอตแลนติด พันธุ์ควินต้า และพันธสปุนต้า พันธุ์ ละ 200 กิโลกรัม
ผลการทดสอบพบว่าเครื่องสามารถล้างและปอกเปลือกมีนฝรั่งจำนวน 50 กิโลกรัม จนเปลือกออกหมด ใช้เวลา 8 นาที ยกเว้นพันธุ์สปุนต้า ต้องใช้เวลาถึง 10 นาที เพราะมันฝรั่งพันธุ์นี้ เรียวยาวกว่าพันธุ์อื่น และมีตาลึกเข้าไปในเนื่อผลมากว่าพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งปกติจะไม่นำพันธ์นี้มาแปรรูปเป็นมันฝรั่งแผ่นอยู่แล้ว โดยเฉลี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์เปลือกติดค้างสำหรับมันฝรั่ง 3 พันธุ์แรกไม่เกิน 5%

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการล้างและปอกเปลือกมันฝรั่งไปแล้ว 3 ครั้ง พบว่ามีค่า pH 7.7 ปริมาณสารแขวนลอย(SS) มีค่า 147 มก./ลิตร ความต้องการออกซิเจนของแบคทีเรีย ที่ใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สาร (BOD) มีค่า 32.5 มก./ลิตร สมรรถนะการล้างปอกเปลือกมันฝรั่งอยู่ที่ 300-500 กก./ชม.

สำหรับงบประมาณการสร้างเครื่องนี้ ประมาณ 297,000 บาท สามารถคุ้มทุนในเวลา 3 ปี 4 เดือน

ประโยชน์ :
สามารถล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (Potato) ได้คราวละ 50 กก. จนเปลือกออกหมดภายในเวลา 8 นาที
สามารถล้างและขจัดขนผลท้อ (Peach) ได้
สามารถล้างผลเสาวรส (passion fruit) ได้
สามารถล้างและปอกเปลือกขิง (gringer) ได้

ลักษณะของการประดิษฐ์
เป็นโครงโลหะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ
ส่วนที่ 1 อ่างรับมันฝรั่งขาเข้า
ส่วนที่ 2 เครื่องล้างและปลอกเปลือกมันฝรั่ง
ส่วนที่ 3 อ่างรับมันฝรั่งขาออก


นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร. (053)221699 ต่อ 4103
รางวัลชมเชยที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2538


ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [20/8/2555]   แก้ไขโดย : [ 19/9/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates