เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การวิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก  อ่าน :   2,352 
ชื่อเจ้าของ :  นายพินัย ทองสวัสดิ์วงศ์    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น1 ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-5644440 ต่อ 1789
เว็ปไซต์  http://tuipi.tu.ac.th (สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2554)
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :

คำอธิบายเทคโนโลยี

เครื่องกำจัดวัชพืชเครื่องต้นแบบได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้เพื่อให้ได้เครื่องกำจัดวัชพืชที่เป็นที่ยอมรับและใช้งานได้ และสามารถผลิตได้โดยโรงงานขนาดเล็กในท้องถิ่นชื่อผู้วิจัย :นายพินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตร 7
ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 2 ถ.พระจันทร์กรุงเทพ10900
โทร.0-2564-6304-12 ต่อ บ้าน 0-2941-9551, 579-2425 แฟกส์940-5791
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ผู้ติดต่อ: โทรศัพท์ :0-2564-6304-12 ต่อ บ้าน 0-2941-9551, 579-2425
ปีที่ลงนามในสัญญา :23/7/1993
หมายเหตุ: ปัจจุบันย้ายไปเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชเครื่องต้นแบบได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้เพื่อให้ได้เครื่องกำจัดวัชพืชที่เป็นที่ยอมรับและใช้งานได้ และสามารถผลิตได้โดยโรงงานขนาดเล็กในท้องถิ่น เครื่องกำจัดวัชพืชต้นแบบมีระบบถ่ายทอดกำลังแบบใช้โซ่และเฟืองโซ่ มีเกียร์เดินหน้าและถอยหลังอย่างละ 1 เกียร์ สามารถปรับระยะระหว่างล้อได้ 70-120 ซม. ทำให้สามารถเข้าไปกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชที่มีระยะปลูกต่างกันได้หลายชนิด อุปกรณ์พ่วงสำหรับกำจัดวัชพืช มี 3 แบบ คือแบบใบกวาด แบบหัวหมูยกร่อง และแบบใบตัดรากอ้อย และได้ทดสอบการใช้เบื้องต้นในแปลงเกษตรกรปลูกข้าวฟ่าง ถั่วลิสง อ้อย และข้าวโพดได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จากผลการทดสอบเปรียบเทียบเครื่องกำจัดวัชพืชกับการใช้แรงงานคน (โดยใช้จอบ) กำจัดวัชพืช พบว่าเครื่องกำจัดวัชพืชสามารถทำงานได้ 1.2 ไร่/ชม. โดยใช้คนปฎิบัติงาน 1 คน ส่วนการใช่แรงงานคนสามารถกำจัดวัชพืชและความเสียหายเนื่องจากการกำจัดวัชพืชและความเสียหายเนื่องจากการกำจัดวัชพืชไม่แตกต่างกัน

แหล่งอ้างอิง : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

เพิ่มโดย : [20/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates