เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การวิจัยและพัฒนาเครื่องนวดข้าวและถั่วเหลืองขนาดเล็ก  อ่าน :   1,210 
ชื่อเจ้าของ :  นายปราโมทย์ โสวัณณะ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0-2849-6050-3
เว็ปไซต์  https://int.mahidol.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (164 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
ชื่อผู้วิจัย :นายปราโมทย์ โสวัณณะ
ตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตร 6
ที่อยู่ : แผนกยุทธการ กองยุทธการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นักศึกษาปริญญาโท (สำเร็จการศึกษาแล้ว) : สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพ10400
โทร.0-2441-9507-8 บ้าน (055) 247-851 แฟกส์
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ผู้ติดต่อ: โทรศัพท์ :0-2441-9507-8 บ้าน (055) 247-851
ปีที่ลงนามในสัญญา :23/7/1993
แหล่งอ้างอิง : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

เพิ่มโดย : [20/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates